JOTOKSET ja MARSSIT  
   
REIJO ANTTONEN  
PEKKA TURUNEN  
JUHA PENNANEN  
JORMA ANTTONEN  
MIKA TISSARI  
MIKA TORPAKKO  
   
RISTO JUTILA  
TOPI PALSA  
   
LASSE MATTILA  
VETERAANI-/ PERINNETOIMINTA  
   
KEIJO RÄSÄNEN  
KARI TURUNEN  
RISTO MIELONEN  
KARI KAIPONEN  
JUKKA TORVELAINEN  
ERKKI MYLLYMÄKI  
   
AMMUNTAKILPAILUT JA -HARJOITUKSET  
   
TANELI ERONEN  
LASSE MATTILA  
   
ARI KANTANEN  
JUHA PENNANEN  
JARMO MATTILA  
VILLE PELTONIEMI  
EETU AKSILA  
TOMI KALLIO  
JARMO MIELONEN  
PEKKA AUVINEN  
JANNE KURRI  
MIKA SAIRANEN  
   
RESERVILÄISAMMUNNAT  
   
PEKKA AUVINEN  
ARI KANTANEN  
MIKA TISSARI  
ANTTI HANNIKAINEN  
MIKA SAIRANEN  
TOMI KALLIO  
TANELI ERONEN  
VESA PAINTOLA  
JOEL RAUTIAINEN  
MPK(KOTU) JA MAAKUNTAJOUKOT  
ARI KANTANEN  
JOUNI KARJALAINEN  
REIJO ANTTONEN  
PEKKA LAITINEN  
SAMI TORPAKKO  
   
TEEMU KARTTUNEN  
JORMA ANTTONEN  
JANNE KURRI  
KARI KAIPONEN  
HEIKKI PULKKINEN  
LASSE MATTILA  
EMMA-LIISA PULKKINEN  
KALUSTO/ HUOLTO  
KARI KAIPONEN  
VEIJO KASKINEN  
RISTO MIELONEN (PROTO-VASTAAVA)  
JARMO MIELONEN  
PETRI LOIKKANEN  
HEIKKI PULKKINEN  
VESA LÖTJÖNEN  
ARI KANTANEN
MIKA SAIRANEN  
JYRKI MIELONEN  
   
   
YLEISÖTAPAHTUMAT  
ARI KANTANEN  
   
   
   
KV-TOIMINTA  
PEKKA LAITINEN  
PEKKA AUVINEN  
TOPI PALSA  
ARI KANTANEN  
MIKA SAIRANEN  
KARI KAIPONEN  
JANNE KURRI  
RAINE HEIKKILÄ  
ANTTI PUHAKKA  
SANNA MERTA  
   
   
HARJOITUSALUEET  
   
LAUKUNLAMPI  
MIKA TISSARI  
YHT.OTTO 040 137 7727 mika.tissati(at)pp2.inet.fi
   
   
PIHLAJANIEMI  
JANNE KURRI  
KOMENTOLUOLA  
KARI KAIPONEN  
   
   
PANU PANKAKARI  
ARI KANTANEN  
LASSE MATTILA  
WEB-SIVUT JA FACEBOOK  
HARRI HÄRKÖNEN WEB+FACEBOOK
YHT.OTTO info(at)slnres.net
JANNE KURRI FACEBOOK
EMMA-LIISA PULKKINEN FACEBOOK
SAKU KUKKONEN  
SIVU PÄIVITETTY 12.1.2019 
Powered by Smart Kotisivutyökalu